Oporezivanja dividendi u dobiti između povezanih društava

Usklađivanje Zakona o porezu na dobit s pravnom stečevinom EU u području oporezivanja dividendi u dobiti između povezanih društava

Oporezovanje dividendi u dobiti

S obzirom da se od 1. Ožujka 2012. uvela obveza plaćanja poreza na dobit po odbitku na dividende i udjel u dobiti, obveza je usklađivanja Zakona o porezu na dobit s pravnom stečevinom EU u tom području. Riječ je o usklađivanju sa sljedećim Direktivama Vijeća:

  • Direktiva Vijeća 90/435 EEZ o zajedničkom sustavu oporezivanja koji se primjenjuje na matična društva i povezana društva iz različitih država članica. (SL .L.225,20.08.1990.),
  • Direktiva Vijeća 2003/123/EZ od 22.prosinca 2003.kojom se mijenja Direktiva 90/435/EEZ o zajedničkom sustavu oporezivanju koji se primjenjuje na matična društva i povezana društva iz različitih država članica ( SL L 007,13.01.2004.)
  • Direktiva Vijeća 2006/98/EZ o prilagodbama određenih Direktiva u području oporezivanja, iz razloga pristupanja Bugarske i Rumunjske ( SL L 363,20.12.2006).

Članom 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, koji je stupio na snagu danom prijema Republike Hrvatke u Europsku Uniju, propisano je oporezivanje dividendi i udjela u dobiti između matičnih društava i povezanih društava iz različitih država članica.

Porez po odbitku na dividende i udjele u dobiti ne plaća se kada se dividende i udjele u dobiti isplaćuju društvu koje ima jedan od oblika na koji se primjenjuje zajednički sustav oporezivanja koji vrijedi za matična društva i povezana društva iz različitih država članica EU, ako:

  1. Primatelj dividende ili udjela u dobiti ima najmanje 10 % udjela u kapitala društva koje isplaćuje dividendu ili udio u dobiti,
  2. Ako najniži postotak udjela ima u neprekidnom razdoblju od 24 mjeseca.

Primatelj je društvo:

  1. koje ima jedan od oblika na koji se primjenjuje zajednički sustav oporezivanja koji vrijedi za matična društva i povezana društva iz različitih država članica EU, prema propisu u dodatku koji je sastavni dio Pravilnika o porezu na dobit kojeg donosi ministar financija
  2. je obveznik jednog od poreza za koji se primjenjuje zajednički sustav oporezivanja koji vrijedi za matična društva i povezana društva iz različitih država članica EU, prema popisu u dodatku koji je sastavni dio Pravilnika o porezu na dobit kojeg donosi ministar financija.

Navedeno se ne odnosi na društva koja su oslobođena plaćanja poreza ili imaju mogućnost izbora.

, , ,

Još nema komentara.

Odgovori