Tag Archives: granica za ulazak u sustav PDV-a

Povećava se granice za ulazak u sustav PDV-a

Od 01.siječnja 2013.povećava se granica za obvezni ulazak u sustav PDV-a, s dosadašnjih 85.000,00 kn na 230.000,00 kn.Naime, prema izmijenjenom čl.22.st.1.Zakona o PDV-u, poduzetnik nije obveznik PDV-a ako je godišnja vrijednost isporuka dobara i obavljenih usluga (nakon odbitka vrijednosti isporuka koje su prema članku 11.i 11.a Zakona o PDV-u oslobođene poreza)u prethodnoj kalendarskoj godini bila […]

Ostavite komentar nastavite čitati →