Tag Archives: oporezivanje dividendi

Oporezivanja dividendi u dobiti između povezanih društava

S obzirom da se od 1. Ožujka 2012. uvela obveza plaćanja poreza na dobit po odbitku na dividende i udjel u dobiti, obveza je usklađivanja Zakona o porezu na dobit s pravnom stečevinom EU u tom području. Riječ je o usklađivanju sa sljedećim Direktivama Vijeća: Direktiva Vijeća 90/435 EEZ o zajedničkom sustavu oporezivanja koji se […]

Ostavite komentar nastavite čitati →