PDV na elektroničke usluge

Usluge zakupa hostinga i web-a

PDV na elektroničke usluge

Kako prema novom Zakonu o PDV-u teško je izčitati kada se i kako plaća PDV-e na elektroničke usluge, u ovom članku dajemo pobliže objašnjenje i za one obveznike koji nisu u sustavu PDV-a.

Elektroničkim obavljenim uslugama“ se smatra:

  1.  isporuka web sjedišta, udomljavanje web sjedišta, daljinsko održavanje programa i opreme
  2. isporuka računalnih programa i njihovo ažuriranje
  3. isporuka slika,tekstova i informacija,te osiguravanje pristupa bazama podataka
  4. isporuka glazbe,filmova i igara,uključujući igre na sreću i kockarske igre te emitiranje političkih,kulturnih,umjetničkih,sportskih,znanstvenih i zabavnih programa i priredbi
  5. učenje na daljinu

Člankom 75. stavkom 1. točkom 6. Zakona o PDV-u koji se primjenjuje od 01. srpnja 2013. je propisano da PDV mora plaćati svaki porezni obveznik ili pravna osoba koja nije porezni obveznik, a registrirana je za potrebe PDV-a, kojoj se obavljaju usluge ako te usluge obavlja porezni obveznik koji nema sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu. To znači da dolazi do prijenosa porezne obveze na primatelja usluge i on je dužan obračunati PDV-e u Hrvatskoj, ako mu je ovdje sjedište.

Člankom 90. je propisano da je „mali porezni obveznik“, odnosno pravna ili fizička osoba koja nije upisana u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost, oslobođen plaćanja PDV-a na isporuke dobara ili usluga, nema pravo iskazivati PDV na izdanim računima i nema pravo na odbitak pretporeza. Međutim, stavkom 4. istog članka je propisano da se ovo oslobođenje od plaćanja PDV-a ne primjenjuje u slučaju prijenosa porezne obveze na male porezne obveznike u smislu članka 75. stavka 1. točke 6.

Shodno navedenom, na elektroničke usluge i usluge zakupa hostinga i web sjedišta koju tuzemnom obrtniku koji nije obveznik PDV-a obavi dobavljač iz države članice EU, trećih područja ili trećih zemalja, tuzemni obrtnik obračunava i plaća hrvatski PDV bez prava na pretporez.

To drugim riječima znači, da su i “mali poduzetnici“ dužni izvaditi PDV-ID broj, zaračunati poreznu obvezu i uplatiti porez bez priznavanja pretporeza.

,

Još nema komentara.

Odgovori