Usluge

Strogo vodeći računa o kvaliteti i stručnom usavršavanju, u mogućnosti smo Vam ponuditi efikasan sustav vođenja i obrade svih odgovarajućih poslovnih, financijskih i drugih podataka, uključujući i pružanje raznovrsnih usluga kroz sustav on-line povezivanja s klijentima.

knjigovodstvo

za poduzeća

 • Financijsko knjigovodstvo s glavnom knjigom
 • Knjigovodstvo kupaca i dobavljača
 • Mjesečni ili tromjesečni obračun PDV-A
 • Mjesečno dostavljanje bilanci na zahtjev korisnika na hrvatskom ili na njemačkom jeziku
 • Obračun amortizacije
 • Kvartalni i godišnji statistički izvještaji
 • Poslovi financijskog knjigovodstva i knjigovodstva osnovnih sredstava
  Bilanca
 • Račun dobiti i gubitka
 • Prijava poreza na dobit
 • Knjiga URA i Knjiga IRA
 • Zavšni račun na matičnom jeziku (hrvatski ili njemački)

za HRVATSKA PODUZEĆA, koja posluju u Njemačkoj i Austriji radimo

 • Zahjtev za Freistellungbescheinigung ( potvrda o oslobođenju plaćanja poreza na gređevinske usluge 15%)
 • Povrat Bauabzugsteuer ( povrat poreza na građevinske usluge )
 • Ispunjavanje Upitnika Fragebogen
 •  za obrte
 • Knjiga primitaka i izdataka
 • Knjiga prometa
 • Evidencija o tražbinama i obvezama
 • Popis dugotrajne imovine-obrazac DI
 • Evidencija o nabavi i upotrebi reprodukcijskog materijala
 • Knjiga ulaznih i izlaznih računa ( ako je u sustavu PDV-a)
 • Prijava poreza na dohodak
 • Pripadajući obrasci uz Prijavu poreza na dohodak
Knjigovodstvo za obrtnike i poduzeća

Kvalitetno i brzo pružamo sve usluge vezane uz knjigovodstvo Vaše firme ili obrta.

za građane

 • Prijava poreza na dohodak
 • Savjetovanje u ostvarivanju svih potrebnih olakšica za građane i radnike

savjetovanje

usluge-savjetovanje

Uvijek smo spremni dati Vam kvalitetan savjet i pridonijeti prosperitetu Vašeg poslovanja.

Kao knjigovodstveni servis, smatramo se obveznima savjetovati naše klijente na način za koji vjerujemo da će za njih biti najkorisniji i na koji će način najbolje prosperirati u svoj poslovanju, te o iskoristivosti svih olakšica i pogodnosti u poslovnom svijetu.
U uskoj suradnji s Vama radimo na poboljšanju poslovne uspješnosti, povećanju vrijednosti za vlasnike i stvaranju konkurentske, održive prednosti Vaše kompanije.
S našim individualnim pristupom, nudimo Vam ne samo savjete o poslovnoj uspješnosti, područja u kojem poslujete, već širi uvid.

mjesečni izvještaji i bilance

 • Mjesečni izvještaji

  Kod nas ste svaki mjesec u mogućnosti vidjeti sve Vaše troškove i prihode.

Kvaliteta usluge za nas je na prvom mjestu i ključ uspjeha u izgradnji jakih i dugotrajnih odnosa s klijentom, tako da ste svaki mjesec u mogućnosti vidjeti sve Vaše troškove kao i prihode, te tako analizirati kakvo je najbolje vaše daljnje poslovanja, u cilju postizanja boljih financijskih rezultata i opće slike Vaše tvrtke.

Ako ste podružnica ili kćer tvrtka u RH, u mogućnosti smo Vam slati Bilance i Saldne liste, Vašim matičnim tvrtkama u inozemstvu na njemačkom ili engleskom jeziku, što je jako bitno Vašim matičnim kućama, kao i korespodenciju na njemačkom jeziku (više informacija pod –njemački jezik).