Tag Archives: Zakon o porezu na dobit

Oporezivanja dividendi u dobiti između povezanih društava

S obzirom da se od 1. Ožujka 2012. uvela obveza plaćanja poreza na dobit po odbitku na dividende i udjel u dobiti, obveza je usklađivanja Zakona o porezu na dobit s pravnom stečevinom EU u tom području. Riječ je o usklađivanju sa sljedećim Direktivama Vijeća: Direktiva Vijeća 90/435 EEZ o zajedničkom sustavu oporezivanja koji se […]

Ostavite komentar nastavite čitati →

Porez po odbitku na dividende i udjele u dobiti

Temeljno se porezom po odbitku oporezuje dobit koju nerezidenti ostvare u Republici Hrvatskoj. Članom 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit ( N.N. br.22/12), koji se primjenjuje od 01.ožujka 2012, propisano je da se porez po odbitku po stopi od 12 % plaća na dividende i udjele u dobiti. Međutim, ako […]

Ostavite komentar nastavite čitati →