Tag Archives: Zakon o PDV-u

PDV na elektroničke usluge

Kako prema novom Zakonu o PDV-u teško je izčitati kada se i kako plaća PDV-e na elektroničke usluge, u ovom članku dajemo pobliže objašnjenje i za one obveznike koji nisu u sustavu PDV-a.

Ostavite komentar nastavite čitati →

Povećava se granica za tromjesečne obveznike PDV-a

Od siječnja 2013., poduzetnici koji nemaju vrijednost isporuka dobara i usluga prethodne godine veću od 800.000,00 kuna (do sada je ta granica bila 300.000,00 kn) razdoblje oporezivanja može biti od 01. do posljednjeg dana u tromjesečju. Ti poduzetnici i nadalje mogu se odlučiti i na obračunska razdoblja od prvog do posljednjeg dana u mjesecu (ako […]

Ostavite komentar nastavite čitati →

Povećava se granice za ulazak u sustav PDV-a

Od 01.siječnja 2013.povećava se granica za obvezni ulazak u sustav PDV-a, s dosadašnjih 85.000,00 kn na 230.000,00 kn.Naime, prema izmijenjenom čl.22.st.1.Zakona o PDV-u, poduzetnik nije obveznik PDV-a ako je godišnja vrijednost isporuka dobara i obavljenih usluga (nakon odbitka vrijednosti isporuka koje su prema članku 11.i 11.a Zakona o PDV-u oslobođene poreza)u prethodnoj kalendarskoj godini bila […]

Ostavite komentar nastavite čitati →