Porez po odbitku na dividende i udjele u dobiti

Temeljno se porezom po odbitku oporezuje dobit koju nerezidenti ostvare u Republici Hrvatskoj.

Oporezovanje dividendiČlanom 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit ( N.N. br.22/12), koji se primjenjuje od 01.ožujka 2012, propisano je da se porez po odbitku po stopi od 12 % plaća na dividende i udjele u dobiti. Međutim, ako se dobit reinvestira povećanjem temeljnog kapitala društva, tada ta dobit ne podliježe plaćanju poreza po odbitku.

Pri plaćanju poreza po odbitku sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit,u obzir je potrebno uzeti odredbe međunarodnih Ugovora o dvostrukom izbjegavanju oporezivanja koje je sklopila Republika Hrvatska i koji su na snazi, obzirom da ti ugovori imaju prednost pred odredbama domaćeg prava.

, ,

Još nema komentara.

Odgovori