Povećava se granice za ulazak u sustav PDV-a

Povećava se granica za ulazak u sustav PDV-aOd 01.siječnja 2013.povećava se granica za obvezni ulazak u sustav PDV-a, s dosadašnjih 85.000,00 kn na 230.000,00 kn.Naime, prema izmijenjenom čl.22.st.1.Zakona o PDV-u, poduzetnik nije obveznik PDV-a ako je godišnja vrijednost isporuka dobara i obavljenih usluga (nakon odbitka vrijednosti isporuka koje su prema članku 11.i 11.a Zakona o PDV-u oslobođene poreza)u prethodnoj kalendarskoj godini bila manja od 230.000,00 Kn ( bez PDV-a).

Od 01.siječnja 2013. Odredbe izmijenjenog čl.22.st.1.Zakona o PDV-u, primjenjuje se i na porezne obveznike koji su upisani u registar obveznika PDV-a na temelju godišnje vrijednosti isporuke dobara ili obavljenih usluga koje su nakon odbitka vrijednosti isporuka iz članaka 11. i 11.a Zakona bile veće od 85.000,00 kn, a u 2012.godini nisu ostvarili navedene isporuke vrijednosti veće od 230.000,00 kn (bez PDV-a).Ti porezni obveznici obvezni su do 15.siječnja 2013. Podnijeti zahjtev za brisanje iz registra obveznika PDV-a nadležnoj ispostavi Porezne uprave ili u tome roku pisanim putem zatražiti da se na njih primjenjuju odredbe članka 22. Stavka 2. Zakona ( tj. da i nadalje ostanu obveznici PDV).

Porezni obveznici koji u 2012. Godini nisu ostvarili isporuke veće od 230.000,00 kn ostaju i dalje porezni obveznici ako su bili upisani u registar obveznika PDV-a na vlastiti zahjtev za što im je Porezna uprava izdala rješenje koje ih obvezuje pet kalendarskih godina.

, ,

Još nema komentara.

Odgovori